Historie Domu sv. Františka

       V roce 2002 postihla jedna z největších povodní město Veselí nad Lužnicí. Diecézní charita v Českých Budějovicích byla jedním z významných pomocníků při odstraňování materiálních škod obyvatel, ale stala se i významným poskytovatelem duchovní a psychologické pomoci postiženým.

V tomto roce vznikla myšlenka výstavby náhradního ubytování pro obyvatele, kteří ztratili své možnosti bydlení (demolice, dlouhodobá oprava nemovitosti). Za významné finanční pomoci sponzorů a státu byla zahájena výstavba moderního ubytovacího zařízení – pensionu v roce 2004. První obyvatelé se nastěhovali 11. Listopadu 2005.

Změnou legislativy v oblasti poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních k 1. lednu 2007 byl k tomuto datu zvolen jako nejvhodnější typ sociální služby – dům chráněného bydlení pro seniory a zdravotně postižené. K tomuto kroku bylo přistoupeno po zhodnocení vnitřního uspořádání objektu, spektra dosud poskytovaných sociálních služeb a zájmu o tuto sociální službu. Poskytování pečovatelských úkonů bylo rozšířeno na 24 hodin denně a celoročně.

Dům sv. Františka se tak stal moderním pobytovým sociálním zařízením pro seniory a zdravotně postižené, které zajišťuje pečovatelskou službu na vysoké úrovni a v prostředí, které se v maximální míře přibližuje domácímu prostředí.

Fotogalerie:

Hrubá stavba

Svěcení základního kamene 26.10.2004

Letecká fota