Živá paměť o.p.s.

              

Živá paměť o.p.s. je společností, jejímž cílem je pečovat o společné vzpomínkové dědictví osob pronásledovaných během druhé světové války a poskytovat sociální a poradenské služby osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména pak obětem nacionálního socialismu.

Od července 2014 Dům sv. Františka -chráněné bydlení spolupracuje s Živou pamětí o.p.s. na projektu ,,Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálnímu socialismu v České republice" (dále jen ,,projekt NGO Konsorcium").

Projekt NGO Konsorcia je podílově financován ze strany nadace EVZ (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), a to až do výše 90% schválených projektových výdajů.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu života seniorů, zvláště pak obětí nacionálního socialismu. Rovněž je zaměřen na zlepšení péče o tyto seniory, jejich zapojení do společenského života, jakož i posílení respektu k jejich osudům v obecném vnímání společnosti. Dále projekt přispěje i ke zvýšení zájmů politické reprezentace a veřejnosti o potřeby a zájmy těchto seniorů a mobilizace vědomí odpovědnosti a ochoty těmto seniorům poskytovat pomoc.

K náplni cílů přispívají především tyto skupinové aktivity a terapie:

  • Terapie uměním - Klub přátel hudby a filmový klub: poslech hudby, prezentace českých a zahraničních interpretů, promítání filmů.
  • Ruční práce - pletení a háčkování.
  • Práce s přírodním materiálem - práce se dřevem, květinami atd.
  • Vaření a pečení.
  • Skupinová cvičení.
  • Práce na zahradě, péče o zvířata.
  • Venkovní aktivity - cvičení a různé výtvarné a jiné aktivity na rozvoj smyslů, vycházky, plavání v bazénů atd.

Fotografie dokumentující skupinové aktivity projektu naleznete na odkazu: http://veseli.charita.cz/ergoterapie/2015/

NGO Konsorcium -Výsledky za posledních 12 měsíců -CJ.pdf

NGO Konsorcium -Výsledky za posledních 12 měsíců -EN.pdf

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt Dům chráněného bydlení pro seniory a zdravotně postižené podporuje v rámci svého programu pobytové služby.

Krajský uřad Jihočeského kraje

Projekt Dům chráněného bydlení pro seniory a zdravotně postižené podporuje v rámci rozvoje sociálních služeb v kraji.

Evropská unie

Evropská unie poskytuje humanitární potravinovou pomoc nejchudším obyvatelům ČR.

Evropský sociální fond

ESF zajišťuje vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Asiciace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních orgánů a vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost.

Nadace České spořitelny

Finančně podporuje činnost Domu sv. Františka.

ČEPS a.s.

Přispívá na zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb a vybavení domu.

T-mobile

Přispívá na propagaci a komunikaci Charity ČR.

Adámková reality

Sponzorsky zajišťuje modernizaci a zkvalitnění služeb pro seniory a zdravotně postižené v Domě sv. Františka.