Charita je nevýdělečnou organizací a její služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali. Všem našim dárcům patří naše upřímné díky.

Informace pro sponzory

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Diecézní charita České Budějovice si proto této podpory nesmírně váží. Pokud i vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit prostřednictvím nás.

Daňové úlevy dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Formy podpory

materiální dary: Vámi darované věci dostávají sociálně slabí lidé.

(Sběrná místa na adresu Dům sv. Františka, K Zastávce 646, Veselí nad Lužnicí 391 81)

  • zachovalý textil (ložní prádlo, ručníky), oděvy, obuv
  • drogistické zboží
  • trvanlivé potraviny do data spotřeby 
  • funkční výpočetní technika a elektronika 
  • kancelářské zboží a spotřební materiál
  • předměty pro vybavení domácnosti – funkční sporáky, ledničky, pračky, žehličky, varné konvice a jiné spotřebiče
  • věci pro děti – zachovalé hračky, dětské kočárky, dětské autosedačky, apod.

finanční dary:

  • hotovost do pokladny v Domě sv. Františka, 
  • poštovní poukázkou (na účet 4200143282/6800 v.s. 18 Volksbank ČB nebo na adresu Dům sv. Františka, K Zastávce 646, Veselí nad Lužnicí 391 81),  
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 4200143282/6800 v.s.18 Volksbank Č.Budějovice

Církevní sbírky

Církevní sbírky pro Diecézní charitu České Budějovice povoluje a vyhlašuje každý rok českobudějovický biskup. V určený termín se ve všech kostelích uskuteční předem ohlášená sbírka. Mimo to se vyhlašují mimořádné humanitární sbírky a to dle potřeby. Každoročně probíhá v období Tří králů charitní sbírka.

Adventní koncert pro Charitu jako poděkování

Adventní koncert pro Charitu jako poděkování

České Budějovice – Diecézní charita a Městská charita České Budějovice společně srdečně zvou na Adventní koncert pro Charitu, který se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 od 18:30 v katedrále sv. Mikuláše. Koncert, při němž zazní Missa brevis od Jiřího Pavlici, je především poděkováním všem dárcům, zaměstnancům, dobrovolníkům a podporovatelům charitního díla. 

Podpořili jsme projekt "Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi"

Podpořili jsme projekt "Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi"

Dostali jsme děkovný dopis, od Charity Minsk (Bělorusko), kde jsme finančně podpořili projekt "Pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi".Finanční částka pochází z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017.

Děkovný dopis patří všem, kteří koledníkům přispěli do kasičky. DĚKUJEME!