V Domě sv. Františka našli domov staří kněží

V Domě sv. Františka našli domov staří kněží

Veselí nad Lužnicí – Charitní Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí navštívil štáb České televize v rámci pořadu Křesťanský magazín. Jejich reportáž je věnována starým kněžím, kteří se přestěhovali z bývalého českobudějovického kněžského domova právě do tohoto charitního zařízení.

Dům sv. Františka funguje od roku 2005. Jeho původním záměrem byla potřeba pomoci lidem, které zasáhla ničivá povodeň a ztratili bydlení. Nyní se zde však zaměřují na lidi s mentálním a zdravotním postižením. Klienti tohoto charitního domu jsou často špatně pohybliví, zároveň tu mají domov mladší lidé s mentálním postižením.

Cílem Diecézní charity je pomoc lidem v nouzi – a to to ať už v materiální nebo duchovní. Tak se snažíme být nablízku těm, kteří to potřebují", doplňuje prezident DCHCB P. Brožka.

V loňském roce (2017) tu našli svůj nový domov také čtyři staří kněží. Ti museli opustit zrušený Kněžský domov v Českých Budějovicích.

Jsme velmi rádi, že u nás jsou, protože si myslím, že za jejich celoživotní práci si zaslouží tu láskyplnou péči, kterou se jim snažíme poskytovat stejně jako všem ostatním, ale oni nás obohacují i tím, že můžeme čerpat z jejich velké laskavosti a moudrosti. Zároveň jim chci moc poděkovat, protože oni poskytují duchovní podporu nejen obyvatelům Domu sv. Františka, ale i celému personálu, a to naprosto bez rozdílu lidem věřícím i nevěřícím", říká vedoucí Domu sv. Františka Ivana Mrázová.

Prezident Diecézní charity České Budějovice P. Brožka k tomu dodává: „Je cílem a úkolem každé diecéze postarat se o své kněze a jsem moc rád, že je Charita nápomocna v tom, že kněží naší českobudějovické diecéze potom mohou završit svůj život právě v Domě sv. Františka."

Celou reportáž Křesťanského magazínu můžete shlédnout v archivu České televize (čas 13:35–17:10).

DSF218562215600011_17

218562215600011_11218562215600011_13

Foto: © Česká televize, 2018