Dům sv. Františka – chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí je jeden z projektů Diecézní charity České Budějovice, jejimž zřizovatelem je Biskupství českobudějovické.

Dům byl stavěn se záměrem, pomoci lidem postižených povodněmi. Tato potřeba pomoci se postupně vytrácela a dům se začal plnit převážně seniory, jejichž stav vyžadoval pomoc jiné fyzické osoby. Jako pobytové zařízení sociální služby bylo otevřeno dne 10. října 2005.

Chráněné bydlení je poskytováno osobám nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, mentálního onemocnění či kombinací obou postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Posláním celoroční sociální služby Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí je poskytnout osobám se sníženou soběstačností podporu a pomoc s chodem domácnosti, s péčí o svou osobu, se zajištěním stravy a s udržením sociálních kontaktů, a tím podporovat jejich soběstačnost a umožnit jim prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Péče je v maximální míře přizpůsobena domácím zvyklostem uživatelů.


Kontakt:

Dům sv. Františka
Adresa: K Zastávce 646, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO 45018316
Tel: +420 381 276 733
Mob: + 420 737 420 274
e-mail: c.qy_1~4c.Fo274WH_prT02938Es-Z29g
č.ú.: 4200143282/6800


logo jihočkraje

 

 

    Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

 


 

,,Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám."
(Matouš 7,12)

 

,,Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje."
(
Matka Tereza)