Vítáme Vás na webových stránkách Domu sv. Františka ve  Veselí nad Lužnicí

Pouť ke sv. Františkovi ve Veselí nad Lužnicí

Pouť ke sv. Františkovi ve Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí – Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí srdečně zve na tradiční Pouť ke sv. Františkovi z Assisi, kterou bude 4. října slavit svátek patrona tohoto zařízení, jemuž byla vlastní láska k Bohu i všem (nejen lidským) bližním. Pouť bude od 9:30 zahájena bohoslužbou s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem. Těšíme se na společné setkání s Vámi!

 

DSF_Pouť ke sv. Františkovi_2018

4. října slaví svátek sv. František z Assisi, patron Itálie, ekologů a ochránců přírody či skautských vlčat. Pro tohoto světce byla typická prostota a chudoba, láska k Bohu i všem (nejen lidským) bližním, následování a žití evangelia.

František se narodil v roce 1182 v Assisi jako syn bohatého obchodníka s látkami. Během mládí si užíval materiálního zajištění své rodiny, říká se, že byl „bouřlivým mladíkem“, avšak zároveň byl štědrý a citlivý k chudým. O charakteru jeho mládí zřejmě svědčí i to, že byl rok v zajetí po tom, co se zapletl do měšťanských bojů. V určité chvíli (po zajetí, nemoci a pobytu v armádě) se po Božím doteku rozhodl radikálně změnit svůj život – zasnoubil se s chudobou. Jeho život však byl od té chvíle mnohem bohatší. Bůh ho povolal, aby „obnovil jeho dům“, tedy aby vnesl do církve návrat k evangeliu a jeho podstatě. Asi roku 1208 přijal jáhenské svěcení a začal v Assisi kázat. Brzy se k němu přidalo několik následovníků, vzniklo tak první františkánské společenství. Se sv. Klárou pak založil řád klarisek a pro laiky, kteří touží žít františkánský způsob života, společenství „třetího řádu“. Poslední léta svého života prožil v ústraní. Roku 1224 se na jeho těle objevila stigmata a ještě více ho tak připodobnila Kristu. Zemřel 3. října 1226 a už dva roky poté byl prohlášen za svatého.

Zdroj: https://udalosti.signaly.cz/1410/svaty-frantisek-z-assisi