Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Zahradní slavnost v Č. Budějovicích

Zahradní slavnost – poděkování dobrovolníkům a rozloučení před prázdninami

Pacienty v českobudějovické nemocnici rozveselí dobrovolníci z charity

Diecézní charita České Budějovice zahajuje od pondělí 9. května 2011 nový projekt Dobrovolníci v nemocnici. Jeho cílem je zlepšení kvality života a podpora pacientů, kteří jsou hospitalizováni na 1. oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici. Pacienti jsou se svou bolestí a strachem odtrženi od domova a blízkých lidí, cítí se osamocení. Nemocnice České Budějovice, a.s. tento projekt vítá a považuje jej za vhodnou formu zpestření volného času pacientů. Lidé, kteří se chtějí stát dobrovolníky a navštěvovat nemocné, se mohou hlásit na Diecézní charitě ČB.

Slavnostní otevření a vysvěcení nových prostor Poradny Eva

České Budějovice – 18.4.2011. V úterý, 19.4. 2011, od 13 hodin proběhne v Riegrově ulici 51 v Českých Budějovicích slavnostní otevření a vysvěcení nových prostor Poradny Eva, za účasti českobudějovického světícího biskupa Pavla Posáda.

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

Postní dobu pro věřící letos opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se  se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Výsledky foto soutěže TS 2011

Soutěž o nejlepší fotografii z koledování, koledníků při Tříkrálové sbírce 2011 byla vyhodnocena při setkání koordinátorů TS 2011 dne 18. 2. 2011, kdy byla vyhodnocena celá organizace TS 2011. Autoři prvních dvanácti fotografií budou odměněni mobilními telefony.

Zásady poskytované služby

Podpora a nezbytná míra péče                                                                                    

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možné

Zapojení uživatele do spolurozhodování                                                                               

Uživatel se může individuálně i ve skupině s ostatními podílet na spolurozhodování o poskytování služeb, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k onu aktivně nabízí možnosti, je vždy respektován názor uživatele

 

Dům sv. Františka neposkytuje nabízené služby osobám

  • závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách (drogy apod.)
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřování a léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení a u kterého nejsme schopni zajistit ze zákona odpovídající péči – viz. zákon č. 108/2006 Sb. § 91 odst. 3 (podávání infuzí, opiátových preparátů, případně onkologického onemocnění, apod.)

 

Cílová skupina

Jedná se o senior a osoby se zdravotním postižením, kteří:

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 - tisková zpráva 20.1.11

Tříkrálová sbírka 2011
Tisková zpráva Diecézní charity z 20. ledna 2011

Ve dnech 1.-14.ledna 2011 proběhla v českobudějovické diecézi 11. Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem koordinátorům, koledníkům, všem dárcům – lidem dobré vůle za dary do kasiček. Celkem bylo vybráno  Letošní sbírka poprvé ve své historii diecéze překročila hranici 3,6 milionů Kč. Výtěžek sbírky 3 606 929,00 Kč podpoří záměry na podporu nemocných, seniorů a lidí v sociální nouzi.

Výsledek koledování 2011

V Domě sv. Františka bylo vybráno 16454Kč.