Pouť ke sv. Františkovi ve Veselí nad Lužnicí

Pouť ke sv. Františkovi ve Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí – Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí srdečně zve na tradiční Pouť ke sv. Františkovi z Assisi, kterou bude 4. října slavit svátek patrona tohoto zařízení, jemuž byla vlastní láska k Bohu i všem (nejen lidským) bližním. Pouť bude od 9:30 zahájena bohoslužbou s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem. Těšíme se na společné setkání s Vámi!

 

DSF_Pouť ke sv. Františkovi_2018

4. října slaví svátek sv. František z Assisi, patron Itálie, ekologů a ochránců přírody či skautských vlčat. Pro tohoto světce byla typická prostota a chudoba, láska k Bohu i všem (nejen lidským) bližním, následování a žití evangelia.

František se narodil v roce 1182 v Assisi jako syn bohatého obchodníka s látkami. Během mládí si užíval materiálního zajištění své rodiny, říká se, že byl „bouřlivým mladíkem“, avšak zároveň byl štědrý a citlivý k chudým. O charakteru jeho mládí zřejmě svědčí i to, že byl rok v zajetí po tom, co se zapletl do měšťanských bojů. V určité chvíli (po zajetí, nemoci a pobytu v armádě) se po Božím doteku rozhodl radikálně změnit svůj život – zasnoubil se s chudobou. Jeho život však byl od té chvíle mnohem bohatší. Bůh ho povolal, aby „obnovil jeho dům“, tedy aby vnesl do církve návrat k evangeliu a jeho podstatě. Asi roku 1208 přijal jáhenské svěcení a začal v Assisi kázat. Brzy se k němu přidalo několik následovníků, vzniklo tak první františkánské společenství. Se sv. Klárou pak založil řád klarisek a pro laiky, kteří touží žít františkánský způsob života, společenství „třetího řádu“. Poslední léta svého života prožil v ústraní. Roku 1224 se na jeho těle objevila stigmata a ještě více ho tak připodobnila Kristu. Zemřel 3. října 1226 a už dva roky poté byl prohlášen za svatého.

Zdroj: https://udalosti.signaly.cz/1410/svaty-frantisek-z-assisi