Historie akcí v domě

2017, 2016 2015 2014 2013 2012, 2011, 2010

 

Narozeniny pí. Schullerové

Narozeniny pí. Schullerové

Klienta Domova sv. Františka oslavila 85. narozeniny. Přejeme ji mnoho štětstí a zdraví do dalších let.

Masopust

Masopust

Dne 20.2. 2012 se konal masopustní rej v Domově pro seniory Tep.

Ergoterapie v listopadu 2011

Ergoterapie v listopadu 2011

Šikovné ruce obyvatel Domu sv. Františka v rámci ergoterapie vyráběly ozdoby.

Přednáška - Toronto 2011

Přednáška - Toronto 2011

Paní ředitelka Diecézní charity Českých Budějovicích se přijela podělit se svímí zážitky ze zamě hlubokých lesů a jezer - Kanady.

Mikuláš v Domě sv. Františka 2011

Mikuláš v Domě sv. Františka 2011

Každoročně navštíví obyvatele Mikuláš v doprovodu s andělem a čertem.

Arteterapie

Arteterapie

V Domě sv. Františka došlo k velkému zlomu – obyvatelé překonali svoji nechuť a své výmluvy: „už jsme se napracovali dost“ a na základě předložených okruhů výtvarných činností a technik se dostavili hned na první setkání v počtu, který jsme nikdo nepředpokládal – najednou přišlo 18 obyvatel.

Zdravotní cvičení

Zdravotní cvičení

Obnovené zdravotní cvičení, po kterém mnoho obyvatel volalo, se těší neuvěřitelné návštěvě – v průměru na pravidelné pondělní zdravotní cvičení dochází 21 obyvatel.

Výlov Horusického rybníka

Výlov Horusického rybníka

Ke každoročním tradicím obyvatel Domu sv. Františka vždy patří návštěva výlovu rybníka v blízkém okolí. S povděkem přijali opět v tomto roce výlov rybníka v nedalekých Horusicích.

Beseda o Italské pouti do Lorety, San Giovanny Rotondo

Beseda o Italské pouti do Lorety, San Giovanny Rotondo

Dne 14.10.2011 přijela mezi obyvatele Domu sv. Františka paní ředitelka Diecézní charity v Českých Budějovicích, aby se podělila o své zážitky z poutní cesty do loreta, Ravenny, San Giovanni Rotondo a na horu sv. Michala v Gargánu.

Pouť v Domě sv. Františka 4.10. 2011

Pouť v Domě sv. Františka 4.10. 2011

Srdečně zveme dne 4.10. 2011 obyvatele Domu sv. Františka, občany a představitele města Veselí nad Lužnicí, významné sponzory a všechny příznivce na OSLAVY 20. výročí Diecézní charity České Budějovice a POUŤ v Domě sv. Františka.